POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU
I DRUKU CYFROWEGO - sitodruk, poligrafia, druk cyfrowy
www.pssidc.org.pl

EDUKACJAkwartalnik "SITODRUK"

Kwartalnik "SITODRUK"

Publikacja kwartalinika jest zawieszona. W chwili obecnej Zarząd Stowarzyszenia prowadzi prace nad wznowieniem wydawnictwa.

Osoby zainteresowane publikacją artykułów lub reklam proszone są o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.

 

Można zamówić numery archiwalne klikając tu:

http://www.pssidc.org.pl/index.php?page=6087