POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU
I DRUKU CYFROWEGO - sitodruk, poligrafia, druk cyfrowy
www.pssidc.org.pl

PSSiDChistoria i cele

HISTORIA I CELE

Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich – bo tak się początkowo stowarzyszenie nazywało – powstało 18 czerwca 1994 roku, na wniosek 17 członków - założycieli z całego kraju. Pierwotną siedzibą Stowarzyszenia była Łódź. W 1998 roku wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia, a biuro przeniesiono do Krakowa.

Podstawowym zadaniem jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zajmuje się wymianą doświadczeń, organizacją szkoleń i seminariów specjalistycznych. Ponadto realizuje program promocji polskiego przemysłu sitodrukowego i druku cyfrowego w świecie poprzez organizację targów branżowych.

Od 1997 roku Stowarzyszenie należy do europejskiej organizacji sitodruku i druku cyfrowego FESPA (Federation of Europran Screen Printing Association). Pozwala to na kontakty z międzynarodowym środowiskiem oraz promuje polski sitodruk i druk cyfrowy w Europie. Stowarzyszenie, we współpracy z FESPA, organizuje wystawy, zjazdy i targi, które umożliwiają poznanie nowych materiałów, technologii i maszyn do sitodruku i druku cyfrowego.

PSSiDC zrzesza w chwili obecnej około 60  osób. Wśród nich znajdują się czołowi krajowi producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń do sitodruku i druku cyfrowego, dystrybutorzy farb i środków pomocniczych oraz zakłady sitodrukarskie i drukarnie cyfrowe.


W dziedzinie edukacji i promocji PSSiDC planuje:

  • Udzielanie fachowej informacji z zakresu sitodruku członkom Stowarzyszenia oraz osobom zainteresowanym.
  • Prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej.
  • Wydawanie specjalistycznego kwartalnika "Sitodruk i druk cyfrowy".
  • Informowanie członków na temat zmian w obrębie przepisów z zakresu ochrony środowiska (harmonizacja prawa polskiego z przepisami UE).
  • Promocja polskich firm za granicą.
  • Wydanie podręcznika do sitodruku.
  • Organizację szkoleń i seminariów z zakresu sitodruku i druku cyfrowego.
  • Uruchomienie e-learningowego kursu sitodruku.