POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU
I DRUKU CYFROWEGO - sitodruk, poligrafia, druk cyfrowy
www.pssidc.org.pl

PSSiDCdlaczego warto

Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie zaprosić do udziału w Stowarzyszeniu Sitodrukarzy Polskich istniejącym od 1994 roku, którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o tej dziedzinie. Pierwotną siedzibą Stowarzyszenia była Łódź,  w 1998 roku przeniesiono ją do Krakowa. Od 1997 roku Stowarzyszenie należy do europejskiej organizacji sitodruku FESPA (Federation of European Screen Printers Associations).

Dołączcie do nas!

Dynamicznie rozwijający się rynek poligraficzny niesie ze sobą wiele zmian technologiach druku, a co za tym idzie również i w Stowarzyszeniu. Zatwierdzona na ostatnim Walnym Zgromadzeniu zmiana nazwy stowarzyszenia na Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego otwiera możliwość zrzeszania się również osób zajmujących się drukiem cyfrowym. Tym samym grono osób dotąd nie stowarzyszonych ma szansę na rozpoczęcie nowego etapu w swojej działalności,  pozyskania szerszego dostępu do wiedzy, jak również możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami na forum profesjonalistów. Gwałtowny rozwój technologii cyfrowej doprowadził do nieprawdopodobnej "eksplozji" i rozwoju na rynku nie tylko nowo powstających firm. Istniejące zakłady sitodrukowe ulegają ciągłej ewolucji wprowadzając technologie cyfrowe.

Wszyscy członkowie PSSiDC są uprawnieni do czerpania korzyści oferowanych przez federację FESPA swoim członkom.

Dlatego zachęcam do aktywnego udziału w Stowarzyszeniu zarówno firmy wykorzystujące te technologie, jak i wszystkich dostawców.

W najbliższym czasie Stowarzyszenie zamierza podejmować następujące działania:

  1. Promowanie sitodruku

  2. Promowanie druku cyfrowego

  3. Szkolenie pracowników dla naszej branży

  4. Dostarczanie i popularyzacja wiedzy na temat nowych technologii dla naszej branży (organizacja szkoleń i seminariów)

  5. Tworzenie platform wymiany informacji

  6. Pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na dofinansowywanie naszej branży

  7. Promowanie firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu

  8. Udział w międzynarodowych imprezach targowych – zarówno prezentacja Stowarzyszenia jak i organizacja wspólnych wyjazdów celem ich odwiedzania

  9. Jak również działania podejmujące tematykę druków rastrowych, podłoży, druku na tkaninach itp.

Mam nadzieję, że nasza wspólna działalność na forum Stowarzyszenia przyniesie nam wszystkim korzyści.

Z poważaniem

Jacek Stencel

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego