POLSKIE STOWARZYSZENIE SITODRUKU
I DRUKU CYFROWEGO - sitodruk, poligrafia, druk cyfrowy
www.pssidc.org.pl

CZŁONKOWIEstrefa dla stowarzyszonych members

STREFA DLA STOWARZYSZONYCH

> Kodeks postępowania członków FESPA

> The World Wide Survey A 56 Billion Euro Report

> Informacje na temat Branżowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Poligrafii

> FESPA World Magazine

> FESPA Planet friendly guide

 

> Forum FESPA Community

> Oferty współpracy międzynarodowej

> Logotypy PSSiDC - do pobrania