W dniu 19.03.2009 r. z inicjatywy Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga odbyło się spotkanie Komitetu Założycielskiego Branżowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Poligrafii. Na spotkaniu tym, na którym nasze stowarzyszeni reprezentował Prezes Jacek Stencel, omówiono koniecznośc podjęcia ponadstandardowych działań mających na celu skuteczne oparcie się skutkom globalnego kryzysu przez polskie podmioty działające w branży poligraficznej.

Członkowie naszego stowarzyszenia mogą zapoznać się z założeniami BFPKP w Strefie dla stowarzyszonych