Miło nam poinformować, że Polski Drukarz Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” oraz czasopisma „Pro-Kreacja” (reklama, media, marketing), organizuje konferencję:

 

 „Dlaczego druk cyfrowy.

Innowacyjne rozwiązania na dziś i jutro”.

Nasze stowarzyszenie tradycyjnie objęło patronatem to wydarzenie.
Spotkanie to ma stanowić forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii do druku cyfrowego i urządzeń do obróbki po druku, a ich klientami i wydawcami oraz zlecającymi prace.
Konferencja odbędzie się 18 listopada br. w Warszawie. Składać się będzie z cyklu prezentacji multimedialnych prowadzonych przez dostawców technologii, maszyn, urządzeń                  i materiałów do druku cyfrowego oraz obróbki po druku. Prezentacje są przeznaczone przede wszystkim dla drukarń oraz wydawców i osób zlecających druk.
Celem konferencji jest zapoznanie zleceniodawców z rozwiązaniami wykorzystywanymi w drukowaniu cyfrowym i wskazanie korzyści, jakie przynosi ta technika druku w konkretnych zastosowaniach. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się, do jakich prac należy wybrać druk cyfrowy i kiedy dobrze jest połączyć go w produkcji jednej publikacji z inną techniką drukowania. Chodzi też o to, aby planując cykl wydawniczy pełniej zdawać sobie sprawę z możliwości produkcji metodą cyfrową i umieć wybrać rozwiązania, które zapewnią atrakcyjność publikacji, nadając jej jak najwyższe walory użytkowe i estetyczne, a jednocześnie pozwolą zoptymalizować jej koszty. Konferencja ma także pokazać, jak wraz ze zmianą technologii i zmianami w konstrukcji urządzeń zmieniają się możliwości drukowania i wykończenia druków.

Konferencja jest przeznaczona dla projektantów, wydawców, drukarń, agencji reklamowych i osób, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na planowanie cyklu wydawniczego oraz dla osób zlecających wykonanie druku.

Współpraca: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Patroni: drukarnie.com.pl, „Pro-Kreacja”, „Świat DRUKU”, „Wydawca”
Patronat: PID, PSSiDC,  SPP

Szczegółowy program konferencji można pobrać klikając tutaj.