Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł w wieku lat 65, nasz kolega - Andrzej Smoczyński, założyciel i członek honorowy naszego stowarzyszenia, , profesor zwyczajny Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 12 lutego 2010 r. o godz. 13.30 na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

 

Żegnamy prawdziwego przyjaciela –  pomysłodawcę i współzałożyciela Stowarzyszenia Sitodrukarzy Polskich, które później przekształciło się w Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego.

Poniżej prezentujemy notkę biograficzną naszego Profesora.


Andrzej Smoczyński

 
profesor zwyczajny

(ur. 27 lutego 1944 roku w Brześciu Litweskim - zm. 06 lutego 2010 w Łodzi)


W  latach 1963-1969 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Projektowania Odzieży. W 1969 roku uzyskał dyplom w Pracowni Ubioru st. wykładowcy Wandy Borowskiej i w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego. W 1971 roku podjął pracę na Wydziale Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w Zakładzie Technologii Grafiki. W latach 1975 -1978 był Kierownikiem Zakładu Technologii Grafiki, a w latach 1978 – 1980 Kierownikiem Zakładu Technologii Grafiki I Malarstwa. Od 1993 roku aż do śmierci kierował Pracownią Sitodruku w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

W 1993 r. z jego inicjatywy powołano do życia Centrum Sitodruku. Była to wydzielona i samodzielna placówka dydaktyczna i naukowo-badawcza, której zadaniem było m. in. prowadzenie badań w dziedzinie druku cztero- i sześciokolorowego, prowadzenie szkoleń dla sitodrukarzy, współpraca z wybitnymi artystami celem, której było stworzenie kolekcji prac wybitnych artystów.

Z Centrum Sitodruku  współpracowało wielu znanych artystów polskich i zagranicznych, miedzy innymi: Per Arnoldi, Andrzej Bartczak, Jan Bigoszewski, Jan Bokiewicz, Roman Cieślewicz,  Andrzej Czeczot, Shigeo Fukuda, Wojciech Freundenreich, Roma Hałat, Leszek Hołdaniowicz, Sławomir Iwański , Jan Lenica, Elżbieta Łabęcka, Stanisław Łabęcki, Włodzimierz Matachowski, Jan Młodożeniec, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Andrzej Pągowski, Tadeusz Piechura, Franciszek Starowiejski, Waldemar Świerzy, Jan Tarasin, Henryk Tomaszewski, Jerzy Treliński, Jolanta Wagner, Mieczysław Wasilewski, i wielu, wielu innych których nie sposób tu wymienić.

W 1994 roku założył Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich, którego prezesem był do 1998 roku.

Poza tym był m. in.:

-        z-cą dyrektora ds. artystycznych w Graficznej Pracowni Doświadczalnej ZPAP-u
-        kierownikiem artystycznym szkoły letniej Kolor w Grafice na Uniwersytecie w Ołomuńcu
-        kierownikiem szkoły letniej prowadzonej przez firmę Coats w Centrum Sitodruku
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
-        konsultantem merytorycznym książki Any Zadros pt. Podstawy Sitodruku wydanej przez Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich
-        redaktorem merytorycznym polskiego wydania książki Andre Peyskens’a pt. Techniczne Podstawy Wykonania Szablonu Sitodrukowego,
oraz odbył staż w Graficaza u Michela Caza (prezydenta FESPA) we Francji oraz staż w College of  Print w Londynie

Jako artysta uprawiał twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki projektowej i warsztatowej.

Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Brał udział w konkursach i zdobywał prestiżowe nagrody za swoją twórczość. 

Jego prace są w zbiorach: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie i w Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie–Oddział Plakatu w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Kolekcji Grafiki Polskiej Bruno Scheiwillera w Mediolanie, Niezależnego Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie–Ukraina, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Muzeum Albertina w Wiedniu, Fundacji Auchenbacha w San Francisco, USA, oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą: we Francji, Norwegii, RFN, Belgii, Kanadzie, Szwajcarii, USA i na Majorce.