W dniu 7 grudnia 2006, w godz. od 9.30 do 16.00 zapraszamy na wydział Inżynierii Produkcji w Warszawie, ul. Narbutta 85, na kolejne Poligraficzne Konfrontacje. Tym razem Konfrontacje organizowane są przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Sitodruku i Druku Cyfrowego, a tematem spotkania będzie: SITODRUK.


Wykłady poprowadzą:

 1. Michael Ryan, FESPA, UK - "Co to jest FESPA".
  Charakterystyka ogólna organizacji FESPA. Obszary działalności tej organizacji: targi sitodruku i druku cyfrowego. Projekty stowarzyszeń lokalnych wspierane przez FESPA. Kalendarium nadchodzących wydarzeń.

 2. Jacek Stencel, Pasja, Mikołów - "Możliwości współczesnego sitodruku".
  Historia i geneza sitodruku. Zarys podstaw technologii sitodruku. Zastosowania sitodruku na przykładzie produktów firmy PASJA.

 3. Janusz Wdowiarski, Basse, Warszawa – "Przyjazne środowisko pracy w przygotowalni sitodrukowej".
  Omówienie zakresu operacji w przygotowalni sitodrukowej. Ocena i zdefiniowanie własnych potrzeb i możliwości zarówno lokalowych jak i finansowych. Wybór operacji do wykonywania w przygotowalni sitodrukowej. Idea tworzenia, priorytety i założenia przy wyborze oprzyrządowania i preparatów chemicznych dla przygotowalni. Konsekwencje dokonanych wyborów.

 4. Leszek Stachowiak, Serifar, Poznań – "Technologia transferów w sitodruku".
  Rodzaje transferów na rynku druku na tkaninach. Dlaczego i kiedy wybrać druk transferowy. Kolejne kroki wykonania transferu. Warunki procesu transferu. Przykłady różnych transferów. Najpowszechniej występujące problemy i ich rozwiązywanie. Jak wybrać najlepszy rodzaj transferu zależnie od potrzeb i wymagań klienta.

 5. Grzegorz Grzesiak, Grafico, Wyszków – „Praktyczne zastosowanie systemu CTS (computer to screen) w drukarni sitodrukowej".
  Zasady dzialania systemów typu "InkJet" i laserowego. Porownanie procesów technologicznych wykonania matrycy z zastosowaniem kopiowania stykowego, kamery reprodukcyjnej i CTS. Omówienie zalet i wad systemu CTS. Praktyczne uwagi dotyczace eksploatacji maszyny JetScreen firmy Luescher.

 6. Michał Kridel, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego - "E-learning. Europejski internetowy kurs sitodruku".
  Charakterystyka internetowego kursu sitodruku. Zawartość merytoryczna. Zasady nauki w systemie e-learning. Egzamin końcowy i certyfikat europejski. Przyszłość: warsztaty praktyczne.

Powyższa kolejność prezentacji może ulec zmianie.

Szczegółowy harmonogram oraz plan dojazdu i numer sali zostanie wysłany zgłoszonym osobom ok. 10 dni przed terminem Konfrontacji.

Koszt uczestnictwa (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 250,00 zł za osobę.

Przy zgłoszeniu do 22 listopada cena promocyjna: 220 zł.

Specjalna cena dla członków SAIP PW oraz członków PSSiDC - 180 zł.

Wpłaty dla:
Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW Warszawa, ul. Konwiktorska 2.
Bank BPH SA, numer konta: 75 1060 0076 0000 3200 0088 2540.
Faktury za uczestnictwo, za dokonane wpłaty będą do odebrania podczas Konfrontacji.

Konfrontacje zostały objęte patronatem medialnym przez Poligrafikę, Print& Publishing, Świat Druku, Świat Poligrafii, Vidart i portal drukarnie.com.

-> karta zgłoszenia http://www.absolwencipoligrafii.org./formularz.php?id=14
(Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie danych osobowych i danych do wystawiania faktur !).

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy w imieniu obu Stowarzyszeń.

PSSiDC
Jacek Stencel - Prezes
Michał Kridel - Sekretarz
SAIP PW
Maria Kwiatkowska - Prezes
Grażyna Kolanowska - Członek Zarządu